Aşılanmaya Teşvik Edici Faktörler: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma

Bilim dünyası COVID-19 da dahil olmak üzere salgınların tamamen önlenebilmesi için aşılanmadan daha etkili bir yöntem henüz bulmuş değil. Aşı kararsızlığı ve aşı karşıtlığı ise bu oranın yakalanmasının önündeki en büyük engeli teşkil ediyor. Kültürlerarası Aşı Kararsızlığı Projesi’nde aşı kararsızlığının nedenlerini ve aşıya teşviki arttıracak faktörleri araştırıyoruz. Bu proje kapsamında Mart- Nisan 2021 aylarında Türkiye, …

Aşılanmaya Teşvik Edici Faktörler: Kültürler Arası Bir Karşılaştırma Devamı »