Proje Asistanlari

Gizem Bozyel

Araştırma Asistanı Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi psikoloji bölümü klinik psikoloji alt dalında tamamlamıştır. Klinik psikoloji doktora eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi’nde devam etmektedir. Yüksek lisans tezinde çocukluk çağı travmaları ve psikolojik semptomlar ilişkisine aracılık eden üstbilişsel faktörleri araştırmıştır. Doktora tezinde ise sağlık çalışanlarının psikolojik yükünü azaltmayı hedefleyen internet …

Gizem Bozyel Devamı »

Ege Akpinar

Araştırma Asistanı Lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Şu anda Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans tezini yazmaktadır. Tezinde düzenli olarak dini ritüellere katılımın psikolojik sağlık ile ilişkisini İstanbul’da yaşayan Aleviler bağlamında incelemektedir. Daha önce kolektif mağduriyet ve affetme, soylulaştırma ve kolektif eylem üzerine araştırma projelerinde asistanlık yapmıştır. İlgi alanları …

Ege Akpinar Devamı »

Ayça Aksu

Araştırma Asistanı Lisans eğitimini Işık Üniversitesi psikoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimini University of Kent, Sosyal ve Uygulamali Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinde yaşçılık ve cinsiyetçiliğin oy verme davranışına ve liderlik seçimlerine etkilerini araştırmıştır. Sosyal ve politik psikoloji alanlarındaki akademik araştırmalarına University of Groningen ve MEF Üniversitesi’lerinde devam etmektedir.