Ege Akpinar

Araştırma Asistanı

Lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Şu anda Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans tezini yazmaktadır. Tezinde düzenli olarak dini ritüellere katılımın psikolojik sağlık ile ilişkisini İstanbul’da yaşayan Aleviler bağlamında incelemektedir. Daha önce kolektif mağduriyet ve affetme, soylulaştırma ve kolektif eylem üzerine araştırma projelerinde asistanlık yapmıştır. İlgi alanları arasında, sosyal kimlik, sosyal kimlik ve sağlık, sosyal kür ve dini ritüellere katılım yer almaktadır.