Gizem Bozyel

Araştırma Asistanı

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümünde, yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi psikoloji bölümü klinik psikoloji alt dalında tamamlamıştır. Klinik psikoloji doktora eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi’nde devam etmektedir. Yüksek lisans tezinde çocukluk çağı travmaları ve psikolojik semptomlar ilişkisine aracılık eden üstbilişsel faktörleri araştırmıştır. Doktora tezinde ise sağlık çalışanlarının psikolojik yükünü azaltmayı hedefleyen internet tabanlı bir program geliştirmeyi amaçlamaktadır. Farklı kurumlar tarafından desteklenen araştırma projelerinde yer almıştır, çalışmalarına proje alanında devam etmektedir.